-

Affärsidé

Krylbo Elektra skall på ett professionellt sätt till marknadens bästa kvalité utföra underhåll, service och försäljning av elektriska och mekaniska produkter, och i nära relation med kunden erbjuda lösningar på förebyggande underhåll i form av vibrationsmätning, konsultation och fältservice.

Arbetet ska utföras av entusiastiska och engagerade medarbetare på ett miljömässigt och säkert sätt.

Professionellt: innebär att vi gör saker i tid och på rätt sätt till kundens förväntan eller över.

Marknadens bästa: innebär att ingen av våra konkurrenter kan slå oss i kvalité på jobben.

Entusiastiska: innebär att man trivs på jobbet och man ingår i en bra grupp.

Engagerad: innebär att man får vara aktiv i utvecklingen av arbetssätt och inriktning på företaget.

Nära relation: innebär att man har en kontinuerlig god kontakt med våra kunder på alla nivåer.

Vilket värde skapar vi för kunderna:

Flexibilitet: Vi ställer upp snabbt och när som helst med rätt resurser

Teknisk kompetens: Vi har mycket hög nivå inom alla områden där vi verkar

Hög tillgängligheten: för att tillgodose våra kundernas behov. (Få kan komma med en passande motor på så kort tid som oss till rätt pris.)

Högsta kvalité: Våra reparationer och renoveringar är likvärdiga en ny produkt. Våra serviceuppdrag skall utföras med hög kompetens till rätt pris.

Kostnadseffektivitet för våra kunder: Vi tillhanda håller kompetens och utför sällan förekommande jobb hos kunden med hög kompetens, såsom kolkontroll vibrationsmätningar och smörjronderingar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*