-

Kontaktuppgifter

Telefon & E-post
Telefon, växel: 0226 – 17 00 00
Jourtelefon: 070 – 368 00 00
E-post:
info@krylboelektra.se

E-post leverantörsfakturor:
faktura@krylboelektra.se

Besöks-/gods-/postadress
Ringvägen 13, 775 51  KRYLBO
Hitta till oss!

För allmänna ärenden ring vår växel eller maila till: info@krylboelektra.se

Niklas Englund – VD 0226-17 00 06
Thomas Bromark – Arbetsledare 0226-17 00 17
Anneli Hellström – Ekonomi 0226-17 00 04
Christer Collheim – Kundmottagning/Order/Gods 0226-17 00 05
Leif Johansson – Vibrationsgruppen 0226-17 00 16